Далучо 70 % н.к.

Далучо 70 % н.к.

Далучо 70 % н.к.

Препаратив шакли: Таркибида 70 % таъсир этувчи  имидаклоприд мавжуд булган намланувчи кукун.
Таъсир этиш механизми: Контактли ва ошкозон-ичак оркали таъсир этувчи тизимли инсектицид. Имидаклоприд  марказий  асаб тизими оркали таъсир этиб, олдин зараркуландалар харакат фаолиятини йукотиб, озикланишдан колади  ва бир сутка далонида  улади.
Ишчи эритмани тайёрлаш тартиби: Ишчи эритма дорилаш машинасининг бакида тайёрланади: резервуар сигимига 1/3 кисмга сув солинади, кейин доимий аралаштириб турган холда препаратининг керакли булган микдори солинади ва 10-15 дакика аралаштирилади.Бир тусдаги суспензия хосил булгач бак тулгунда кадар сув солинади ва яна уша вакт давомида аралаштирилади.


Кулланилиши буйича тавсияномалар: Гуза экинларида сурувчи хашоратларга (ширалар, трипслар, гуза тунлами, окканот) карши кулланилади. Шунингдек  казувчи хашоратлар (термитлар) ва баъзи чакувчи хашоратларга (коларадо кунгизи,сувли шоли узбурун) карши курашда кисман самарали. Нематодлар ва ургумчакканаларга карши курашишда самарасиз хисобланади. Бошка инсектицидлар ва фунгицидлар  билан бирга кулланилади.
Саклаш тартиби: Ишлаб чикариш вактдан  2  йил  мобайнида.    Ёпик   махсус      контейнерларда   -100С дан  + 350С  гача    хароратда   сакланади.
Кадоклаш: Полиэтилен кистами полипропилен халталарда.

Экинларда бир катор зараркунандаларга карши ишончли ва узок вакт таъсир этувчи  химоя дориловчи

•    Тизимли, контакт ва ошкозон оркали таъсир этиш хусусиятига эга
•    Ута хавфли зараркунандаларга карши  химояни таъминлайди
•    Уругни бевосита экишдан олдин ёки дастлаб дорилаш мумкин
•     Фитотоксик хусисиятига эга эмас.
•    Бошка инсектицидлардан  фойдаланиш имконияти булмаган пайти экинларда узок вакт давом этадиган  (8 – 10 хафта) химояни таъминлайди

Препарат сарфининг меъёри, г/га Препаратдан фойдаланидиган экин тури Кайси зараркун-
андаларга карши
Ишлатиш муддати усули ва тавсия этилган чекловлар
0,5 Гуза Ширалар, трипслар, гуза тунлами, окканот Чигит препарат суспензиясида 1 т тукли чигитга 25 – 30 л ва 1 т механик усулда туксизлантирилган  чигита 15-20 л  эритма сарфлаб  дориланади

Агарда Сиз мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда хато матнни белгилаб, CTRL + ENTER тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.