ДАЛТЕБУ 6 % с.э.сус.

ДАЛТЕБУ 6 % с.э.сус.

ДАЛТЕБУ 6 % с.э.сус.
Препаратив шакли: Сувда эрувчи суспензия, таркибида 60 г/л тебуконазол таъсир этувчи  моддаси мавжуд.
Таъсир  этувчи  модда: Тебуконазол, тризол кимёвий синфига мансуб булиб, кенг спектрда  таъсир  этиш   кобилиятига эга.  
Кулланилиши: Уругни  экишдан олдин дорилашда кулланиладиган препарат.  Бугдой донини чанг  ва  каттик коракуя, илдиз чириш касалликларидан химоя килади
Кадоклаш: 5 л ва 10 л. хажмли канистрларда


Сакланиши: Завод томонидан кадокланган курук, салкин хоналарда  минус 10оС дан плюс 350С хароратда сакланади.Тайерланган кундан бошлаб  -  2 йил
Куллаш учун  курсатма: Уругларни экишдан (1 – 2 хафта) ёки бевосита экишдан олдин дорилайдилар. Дорилаш намлаш йули билан амалга оширилади. 1 т уругни дорилаш учун ишчи эритмасинг 8-10 л олинади.  Уругларни дорилаш учун уларни чангдан ва омихтадан тозалаб олиш тавсия этилади. Бу уругларни намлангандан кейин ёпишкоклигини оширади ва дорилаганда яхши самара беради.
Ишчи эритмани тайёрлаш: Ишчи эритма дорилаш машинасининг бакида тайёрланади: резервуар сигимига 1/3 кисмга сув солинади, кейин доимий аралаштириб турган холда препаратининг керакли булган микдори солинади ва 10-15 дакика аралаштирилади.Бир тусдаги суспензия хосил булгач бак тулгунда кадар сув солинади ва яна уша вакт давомида аралаштирилади.


Самарали ва ишончли.Юкори хосилдорлик.Донли экинларни химояловчи воситалар ичида муносиб ракиб.фунгицид дориловчи •    Уругга  таъсир этувчи моддасини чукур сингиб кетишини ва кенг спектрда патогенлардан кучли химояни таъминлайди
•    тизимли таъсир этиши билан усиб чикишини тезлаштириш хусусиятига эга
•    чукур сингиб кетиши эвазига  препарат сув билан ювилиб кетмайди
•    фойдаланишда кулай, сакланиш давомида парчаланмайди миклоэмульсия сув билан барча нисбатларда аралашиб вактга карамай баркарор ишчи эритмани кафолатлайди

Сарф
меъёри, л/т
Препаратдан фойдаланадиган экин тури Кайси зараркунандага карши
ишлатилади
Ишлатиш муддати , усули ва тавсия этилган чекловлар
0,4-0,5 Кузги бугдой Чанг ва каттик кора куя Уругни  ишчи эритма билан.  1 т.  донга 10л. Эритма сарфланган холда дориланади

 

 

Агарда Сиз мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда хато матнни белгилаб, CTRL + ENTER тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.