УЗПРЕП 720 г/л

УЗПРЕП  720 г/л

УЗПРЕП  720 г/л

Препаратив шакли: Таркибида 720 г/л этефон таъсир этувчи  модда мавжуд булган сувли эритма.
Кулланилиши: усимликларни усилини бошкаради  ва гуза экинини етилишини назорат килади.              
Кадоклаш: 10 л. хажмли канистрларда


Сакланиши: Завод томонидан кадокланган курук, салкин хоналарда  0оС дан плюс 350С хароратда сакланади. Тайерланган кундан бошлаб  -  2 йил
Куллаш учун  курсатма: хаво харорати сарфлаш оптимал доза сини аникловчи асосий тамойили хисобланади.
Хаво харорати плюс 280С ва уидан ошиб бораверса сарфлаш меёри минимал микдорга камайиб боради. Усимликларни нам ва совук хавода (- 180С паст) туркалаш тавсия этил майди. Агар  6 – 8 соатдан кейин ёмгир ёгиши кутилоятган булса хам, пуркалаш тавсия этимайди, чунки препарат уз самарасини курсатмайди.


Пуркалаш ишчи эритма билан утказилади: пуркалаш пуркагичда 1 га 300-400 л, авиация воситалари билан 1 га 30-50 л микдорда амалга оширилади.
Экин курук шамоксиз хавода, эрталаб ёки кечки пайт препарат билан пуркаланса юкори самарага эришилади.
Ишлов бериш муддатлари:  Препаратдан экин физиологик хусусиятлари этилган пайда фойдаланилади:
- уруг ранги оч  жигаридан  тук жигаригача булини керак
- куртак кул билан кисганда, эзимаслиги керак.
Физиологик хусусиятларни этилганини текшириш учун куртак 30-35 % очилганида амалга ошириш мумкин.
Ишлов берилганидан 7 – 14 кун кейин максимал самарага эришилади.


Ишчи эритмани тайёрлаш: Пуркагич бакида 1/3 кисмга сув солинади, аралаштирб турган холда препаратининг керакли булган микдори солинади ва банк тулгунга кадар сув солинади.Ишчи эритмани тайерланган куни куллаш керак.
хосилингизни киска вактда ва енгил йигиболиш, ер тозалиги ва угумдорлиги!усиш мунтазамлиги
•    Комбайн билан йигиб оиш осонлашади, экин хаммоси бирдек пир тайтда этилади
•    хосилга  14 – 21 кун олдин эришилади, бу билан хосил совукга колиб кетмай, йигиштириб олин, ишпа имкония булади.
•    юкори хосилдорлик бир гектар  ерга 150-200 кг хосил
•    пахта толасини технологик сифатини яхшилайди
•    кисман (30 – 35%) дефолиант хусусиятига эга булиб, пахта ута тозалигини таъминлайди

Сарф меъери
га/л
Препаратдан фойдалинадиган эккин тури Ишлатишдан кузланган максад Ишлатиш муддати,  усули ва тавсия этилган чекловлар
1,5-2,0 Урта толали гуза Куртак тез этилими Кусакларнинг камида 30 – 35 %  очилганда пуркалади
1,8-2,2 Ингичка толали гуза Куртак тез этилими Кусакларнинг камида 50 – 55 %  очилганда пуркалади

 

 

Агарда Сиз мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда хато матнни белгилаб, CTRL + ENTER тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.