ДАЛРОСТ 720 г/л с.э.

ДАЛРОСТ  720 г/л с.э.

ДАЛРОСТ  720 г/л с.э.

Препаратив шакли: Таркибида 720 г/л этефон таъсир этувчи  модда мавжуд булган сувли эритма.
Кулланилиши: усимликларни усишини бошкаради  ва гузанинг барвакт етилишини таъминлайди.              
Кадоклаш: 10 л. хажмли канистрларда
Сакланиши: Завод томонидан кадокланган урамларда, курук, салкин хоналарда  0С дан плюс 35С хароратда сакланади. Тайерланган кундан бошлаб  -  2 йил


Куллаш учун  курсатма: хаво харорати сарфлаш оптимал дозасини аникловчи асосий тамойили хисобланади.
Хаво харорати плюс 28С ва ундан ошиб бораверса сарфлаш меёри минимал микдорга камайиб боради. Усимликларни нам ва хаво температураси 180С паст булгвнда  пуркаш тавсия этилмайди. Агар  6 – 8 соатдан кейин ёмгир ёгиши кутилаётган булса хам, пуркаш тавсия этимайди, чунки препарат уз самарасини курсатмайди.
Пуркаш ишчи эритма билан амалга оширилади: пуркаш пуркагичда 1 га 300-400 л, авиация воситалари билан 1 га 30-50 л микдорда амалга оширилади.Экин курук шамолсиз хавода, эрталаб ёки кечки пайт препарат билан пуркалса юкори самарага эришилади.
Ишлов бериш муддатлари: Препаратдан экин физиологик етилган пайтда фойдаланилади:
- уруг ранги оч  жигаридан  тук жигаригача булиши керак.
- кусак кул билан кисганда, каттик булиши керак.
Физиологик хусусиятларни етилганини текшириш учун куртак 30-35 % очилганида амалга ошириш мумкин.Ишлов берилганидан 7 – 14 кун кейин максимал самарага эришилади.


Ишчи эритмани тайёрлаш: Пуркагич баки 1/3 кисмига сув солинади, аралаштириб турган холда препаратининг керакли булган микдори солинади ва банк тулгунга кадар сув солинади.Ишчи эритмани тайёрланган куни куллаш керак.


хосилингизни киска вактда ва енгил йигиб олиш,экин майдонларини келгуси хосилга барвакт тайёрлаш! усиш мунтазамлиги

•    Гуза кусакларини бир вактда етилишини таъминлайди, пахта териш машинасининг ишини енгиллаштиради.
•    хосил  14 – 21 кун олдин етилади, бу билан хосилнинг об-хаво бузилмасдан йигиштириб олинишига эришилади.
•    Кусакларнинг бир вактда барвакт етилиши сабабли хосилдорлик гектарига    150-200 кг ощади.
•    пахта толасининг технологик сифатини яхшилайди
•    кисман (30 – 35%) дефолиант хусусиятига эга булиб, пахта сифатининг ута тозалигини таъминлайди

 

Сарф меъёри
га/л
Препаратдан фойдалинадиган экин тури Ишлатишдан кузланган максад Ишлатиш муддати,  усули ва тавсия этилган чекловлар
2,0-2,5 Урта толали гуза Кусакларнинг пишибетилиши ва очилишини  жадаллаштирувчи восита сифатида Кусакларнинг камида 30 – 35 %  очилганда пуркалади
Ингичка толали гуза Кусакларнинг камида 50 – 55 %  очилганда пуркалади

 

 

Агарда Сиз мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда хато матнни белгилаб, CTRL + ENTER тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.