УЗПРЕП 720 г/л

УЗПРЕП  720 г/л

УЗПРЕП  720 г/л

Препаратив шакли: Таркибида 720 г/л этефон таъсир этувчи  модда мавжуд булган сувли эритма.
Кулланилиши: усимликларни усилини бошкаради  ва гуза экинини етилишини назорат килади.              
Кадоклаш: 10 л. хажмли канистрларда
Сакланиши: Завод томонидан кадокланган курук, салкин хоналарда  0оС дан плюс 350С хароратда сакланади. Тайерланган кундан бошлаб  -  2 йил

ДАЛРОСТ 720 г/л с.э.

ДАЛРОСТ  720 г/л с.э.

ДАЛРОСТ  720 г/л с.э.

Препаратив шакли: Таркибида 720 г/л этефон таъсир этувчи  модда мавжуд булган сувли эритма.
Кулланилиши: усимликларни усишини бошкаради  ва гузанинг барвакт етилишини таъминлайди.              
Кадоклаш: 10 л. хажмли канистрларда
Сакланиши: Завод томонидан кадокланган урамларда, курук, салкин хоналарда  0С дан плюс 35С хароратда сакланади. Тайерланган кундан бошлаб  -  2 йил

ДАЛПИКСИ 5 % с.э.

ДАЛПИКСИ 5 % с.э.

ДАЛПИКСИ 5 % с.э.

Препаратив шакли: Таркибида 5 %  мепикват хлорид  мавжуд булган сувли эритма.
Кулланилиши: Гуза усишини ва кусак етилишини тезлатувчи.              
Кадоклаш: 10 л. хажмли канистрларда
Сакланиши: Завод томонидан кадокланган курук, салкин хоналарда  0оС дан плюс 350С хароратда сакланади. Тайерланган кундан бошлаб  -  2 йил.