Далприд 200 с.э.к.

Далприд 200 с.э.к.

Далприд 200 с.э.к.
Препаратив шакли: Сувли эритма концентрати таркибида 200 г/л имидаклоприд таъсир этувчи  моддаси мавжуд, суюклик.
Таъсир этиш механизми: Токсик таъсир этиш тезлиги жуда юкори. Препарат уткир контактли ва тизимли хусусиятига эга. Имидаклоприд хашаротларнинг асаб тизимидаги постсинаптик никотин - энергик рецепторларини куршовга олади. Натижада марказ асаб тизими фаолияти сусаяди, харакатсизланади, хашаротлар озукаланмай колади ва бир суткаданг сунг улади.


Ишчи эритмани тайёрлаш тартиби: Ишчи эритмани тайёрлаган  пайтни узида куллаш тавсия этилади  Тайёрланган эритма уша захоти, бевосита ишлатилиши керак.
Пуркагич бакка 1/2 хажмда сув солиниб, 1га –300-400 эритма сарфланади, препарат тулик доза микдорида кушилади, кейин сувни колган микдори солиниб ва яхшилаб аралаштирилади.Ишчи эритма тайёрланиши ва пуркагич тулдирилиши махсус майдонларда олиб борилиши лозим. Сунг бу майдон зарарсизлантириши керак.Хаво шамолсиз булганда пуркаланади.


Кулланилиши буйича тавсияномалар: Гузава бугдой экинларида сурувчи хашоратларга (ширалар, трипслар, гуза тунлами, окканот) карши кулланилади.Шунингдек  казувчи хашоратлар (термитлар) ва баъзи чакувчи хашоратларга (коларадо кунгизи,сувли шоли узбурун) карши курашда кисман самарали. Нематодлар ва ургумчакканкларга карши курашишда самарасиз хисобланади. Бошка инсектицидлар ва фунгицидлар  билан бирга кулланилади.Препарат асаларилар учун ута хавфли булиб, захарлиги буйича 3 даражали хавфлилик туркумига киради.
Барвакт эрталаб ёки кечда пуркалади, шамол тезлиги 1-2 м\с; асаларилар учун химоя зонаси 4-5 км кам булмаслиги керак асаларилар уясидан 96-120 соатгача, чикарилмаслиги лозим. Баликлар учун токсикологик хусусиятига эга. Препаратдан фойдаланиши балик хужаликлари бор жойдан масофаси 500 м гача тавсия этилмайди. 

 
Саклаш тартиби: Ишлаб чикариш вактдан  2  йил  мобайнида.    Ёпик   махсус      контейнерларда   -100С дан  +400С  гача    хароратда   сакланади.
Кадоклаш : 0,5 дан 1,0 л хажмли пластмасса бутилкаларда.


Зараркунандалардан экинларигиз учун ишончли химоя ИНСЕКТИЦИД

•    Зараркунанда хашоратларга карши узок вакт давомида химояга эга.
•    Иссик хоналарда кулланилишда юкори самара беради
•    Обу-хавога карамасдан кулланилишда юкори самарага эга.
•    Фитотоксик хусисиятига эга эмас.

 

Препарат сарфининг меъёри, га/л Препаратдан фойдаланидиган экин тури Кайси зараркун-
андаларга карши
Ишлатиш муддати усули ва тавсия этилган чекловлар
0,1-0,15 Гуза Ширалар Усимликни усув даврида пуркалади
0,15-0,2 Гуза Трипслар Усимликни усув даврида пуркалади
0,3-0,4 Гуза Окканот Усимликни усув даврида пуркалади
0,3 Гуза Гуза тунлами Усимликни усув даврида пуркалади
0,07-0,1 Яйлов Чигиртка-симонлар Хашарот тушган майдонларга пуркалади
0,07-0,1 Бугдой Хасва Усимликни усув даврида пуркалади

Агарда Сиз мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда хато матнни белгилаб, CTRL + ENTER тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.