ДАЛСТАР 75% к.о.сус

ДАЛСТАР  75% к.о.сус

Препаратив шакли: Таъсир этувчи модда  75 % трибенуронметил  курук окувчан суспензия
Таъсир этувчи  механизм: Гербициднинг таъсир этувчи моддаси асосан бегона утларнинг барглари оркали сингиб, усиш нуктаси томон харакатланади. Гербицид бегона утларнинг усиш нуктасидаги хужайралар булинишини тухтатиб, тезда (бир неча соат ичида) усимликни усишдан тухтатади. Бирок, сезиларли узгаришлар 5-10 кун ичида намоён булиб, бегона утларни батамом йук булиши 15-25 кундан сунггина кузатилади.


Ишчи эритмани тайёрлаш тартиби: Бакни   1/3 хажми сув билан тулдирилади. Аралаштириш бошланганда   Далстар 75% кук. хисобланган микдори солинади,  аралаштирилиш 5 дакика давом этади, сунг сигим сувга тулдирилади. Ишчи эритма аралаштирилмаса   Далстар 75% кук. заррачалари чукиб-чукма хосил килади, кулашдан олдин яхшилаб аралаштирилсин. Тайёрланган ишчи эритма 24 соат ичида кулланилсин. Гербицид билан ишлов бериш, махсус  пуркагичларда амалга оширилади
Ишлатилиши: Кузги, бахорки бугдой,, арпа  бир йиллик икки паллали ва бошокли утларни пуркаш йули билан йукотувчи кенг спектрда таъсир этувчи гербицид

 
Куллаш буйича курсатмалар: Препаратдан фойдаланилганда самарали натижаларга етиш учун хаво курук ва шамолнинг тезлиги 5 м\сек куп булмаслик керак. Пуркагич  билан     пуркаганда    ишчи  суюкликни   сарфи  100-300 л\га.Самалётдан пуркаганда ишчи эритмани сарфи  50 л/га. Экинларга совук таъсир этган булса, куриб колган булса,ишлов бериш мумкин эмас. 
Саклаш тартиби: Гербицид махсус омборларда завод урамларида  курук хоналарда белгиланган санитария талаблари асосида сакланиши лозим.
Кафолатли саклаш муддати ишлаб чикарилган кундан бошлаб 2 йил мобайнида.


Кадоклаш: 0,1 дан 0,8 кг - ли  хажмли   пластмасса  идишларда
Замонавий,юкори самарали гербицид – хосилдорлигни кафолати ГЕРБИЦИД

• Кенг спектрда таъсир этиш хусисиятига           эга булиб, таъсир этувчи моддаси асосан бегона утларнинг барглари оркали сингиб,   усиш нуктаси томон харакатланади.
• Бегона утларнинг усиш нуктасидаги хужайралар булинишини тухтатиб, тезда (бир неча соат ичида) усимликни усишдан тухтатади.
• Ерга тушгач дархол сингиб кетади, бошка  экинлар экилишига чекловлар йук. 
• Хосилдорлигни юкори самарали таъминлайди   
• Фитотоксик эмас, бахорни совук кунлари хам ишлов бериш мумкин.

 

сарф меъери
га/г
Препаратдан фойдаланадиган экин тури Кайси бегона утга карши ишлатилади Ишлатиш муддати  усули ва тавсия этилган чекловлар
15-20 Кузги бугдой Бир йиллик икки паллали     бегона утлар Экиннинг 3-барг туплаш даврида пуркалади

Агарда Сиз мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда хато матнни белгилаб, CTRL + ENTER тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.