ДАЛБРОН 12% к.

ДАЛБРОН 12% к.

ДАЛБРОН 12% к.

Препаратив шакли: Таркибида 12 % таъсир этувчи  модда бронопол  мавжуд булган майда дисперс кукуни.
Препарат таъсир этиш   механизми: Далброн12 % кукун таркибида бактерицид ва бактериостатик мода бронопол булган, кенг таъсир этиш спектрли антибактериал восита.


Ишчи эритмани тайёрлаш: Ишчи эритма бевосита кулланилишидан олдин аралаштириш мосламаси булган махсус ускунада тайёрланади.
Ишчи эритма тайёрланадиган мослама, фойдаланшидан олдин диккат билан тозаланиши лозим.Ишчи эритма дорилаш машинасининг бакида тайёрланади: резервуар сигимига 1/3 кисмга сув солинади, кейин доимий аралаштириб турган холда препаратнинг керакли булган микдори солинади ва  10-15 дакика аралаштирилади.Бир тусдаги суспензия хосил булгач бак тулгунга кадар сув солинади ва яна уша вакт давомида аралаштирилади..
Куллаш учун  курсатма: Ишчи эритма тайёрланган куни шилатилиши керак. Дорилаш давомида эритмани доимий аралаштириб туриш керак.
12 % Далброн дастлаб тозаланган ва нав буйича ажратилган уругларга бир текисда тенг микдорда пуркаланиши керак.
Дориланган уруглардан озик-овкат махсулотлари тайерлаш, корамолларга ем сифатида бериш ва улардан мой ишлаб чикарилиши ман этилади.
Сакланиши: Завод томонидан кадокланган холда, усимликларни химояловчи воситалар сакланадиган махсус курук ва салкин булган хоналарда  сакланади.Тайерланган кундан бошлаб  -  2 йил


Бактериал зарарланинга Карши юкорисамарали. Юкори хосилдормекни таъминлайди.Гуза уругларини дориловчиси

Таркибида бактерицид ва бактериостатик таъсир  этувчи мода бронопол булган, кенг таъсир этиш спектрли антибактериал восита
■ Уругларни кукариб чикишига ижобий таъсир этади. Хосилдорликни купайтирга хусусиятига эга булиб 1 га – 5-6 центнер гача  ташкил килади.
■ Урта, юпкатолали гуза экинлариучун кулланилади.
■ Ишлов берилгак уруглар 30 кунгача салбий узгаршисиз сакланади.
■ Фойдаланишда оддий.
Кадоклаш:
Полиэтилен  кистали полипропилен халталарда  

 

Сарф меъёри,
т/кг
Препаратда фойдаланиладиган
 экин тури
Кайси зарар кунанда еки касалликка карши ишлатилади Ишлатиш муддати,
усули ва тавсия этилган чекловлар
6,0-7,0 Гуза Гоммоз Чигит  препарат суспензиясида   1 т  тукли чигитга
25-30 л  ва 1 т механик усулда туксизлантирилган чигитга  15-20 эритма сарфлаб   дориланади

 

  

Агарда Сиз мақолада хатони учратган бўлсангиз, унда хато матнни белгилаб, CTRL + ENTER тугмасини босинг ва сайт маъмурига хабарнома жўнатинг.